Učešće na naučnom skupu u Novom sadu

Dana 27. i 28. oktobra 2023. godine održan je Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem „Integrativno zbrinjavanje bola“, naučni skup, u Novom Sadu, Medicinski fakultet.

Na kongresu je obrađeno šest sesija sa aktivnim učešćem 32 eminentna predavača i 7 predavača iz inostranstva.Dva člana našeg Udruženja sa još dva doktora medicine su učestvovali na ovom kongresu.

Osnovna tema kongresa je bila da stavi fokus na sve aspekte bola i prateću simptomatologiju u sveobuhvatnom pristupu, ne samo u farmakološkom tretmanu.

„Bol“ je važna oblast u medicini i predavanja su obuhvatala multidisciplinarni pristup ovom izazovu.

Udruženje za istraživanje i tretman bola Srbije (UITBS) je vodeća multidisciplinarna, profesionalna organizacija u domenu medicine bola u Srbiji. UITBS okuplja doktore medicine različitih specijalnosti, doktore stomatologije, psihologe, fizioterapeute, socijalne radnike, medicinske sestre i druge, koji imaju posebno interesovanje za dijagnostiku i tretman bola ili se bave istraživanjem bola. UITBS je osnovan 2006. godine u Novom Sadu i započeo svoje aktivnosti pod rukovodstvom osnivača i prvog predsednika Prof. Dr Miroslave Pjević, anesteziologa od 2006 do 2015. godine. UITBS je od 2007. godine stalni član i ogranak Međunaradne Asocijacije za bol (The International Association for the Study of Pain – IASP ) i Evropske Federacije za bol (European Pain Federation- EFIC). UITBS ima cilj da podigne nivo svjesnosti i znanja o bolu, poboljša edukaciju zdravstvenih profesionalaca u vezi sa bolom, unaprijedi zbrinjavanje pacijenata, koji pate zbog bola i da služi kao autoritativan izvor pomoći u vezi sa politikom, koja je povezana sa bolom i njegovim zbrinjavanjem.