Troškovi prijave

Doktori medicine:

Do 31. jula 2024. godine:

  • 150 KM (75 €) za učesnike

Od 1. avgusta 2024. godine:

  • 200 KM (100 €) za učesnike

Medicinski tehničari:

Do 31. jula 2024. godine:

  • 100 KM (50 €) za učesnike

Od 1. avgusta 2024. godine:

  • 150 KM (75 €) za učesnike

UPUTSTVO ZA UPLATU U DOMAĆOJ VALUTI
Korisnik: Udruženje doktora urgentne medicine Republike Srpske
Adresa: Ul. Prvog Krajiškog korpusa 4/1, 78 000 Banja Luka, BiH,
Sa naznakom/svrha: Kotizacija za 1. Kongres doktora urgentne medicine RS
Banka: NLB Banka a.d. Banja Luka
Račun: 56209980737303-10

UPUTSTVO ZA UPLATU U STRANOJ VALUTI
Korisnik: Udruženje doktora urgentne medicine Republike Srpske
Adresa: Ul. Prvog Krajiškog korpusa 4/1, 78 000 Banja Luka, BiH,
Sa naznakom/svrha: Kotizacija za 1. Kongres doktora urgentne medicine RS
Banka: NLB Banka a.d. Banja Luka
IBAN: BA395621508193701970
SWIFT BIC: RAZBBA22