Održan 3. Međunarodni kongres HISPA

Članovi Udruženja doktora urgentne medicine Republike Srpske (četiri doktora) su učestvovali
na 3. Međunarodnom kongresu HISPA koji se održavao u periodu od 15. do 17. marta 2024. godine
u Etno selu „Stanišići“, Bijeljina.
Na ovom kongresu su razmatrane teme kroz HISPA program personalizovanog i
multidisciplinarnog pristupa prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, a sve u cilju da se postignu
bolji rezultati u značajnijoj redukciji faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti,
smanjenju mortalite od šloga i infarkta.
Na kongresu su ove godine prisustvovali pored domaćih eminentnih predavača i predavači
Svjetskog udruženja za vaskularno zdravlje koje ima veoma značajnu ulogu u dijagnostici i
liječenju srčanih i vaskularnih poremećaja.
Značaj i uloga prevencije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je značajna, ali je treba i poboljšati.
Za urgentnu medicinu su bila zanimljiva predavanja na temu ishemijskog postkondicioniranja u
karotidnoj hirurgiju i urgentna karotidna endarterektomija kao i primena ultrazvučne dijagnostike
u prevenciji ishemijskog oštećenja mozga.
Takođe, jedna od važnijih tema za oblast urgentne medicine je bila „Prevalencija koronarne
arterijske bolesti kod pacijenata sa karotidnom i perifernom arterijskom bolešću“.

20.03.2024. godine, Banja Luka