Izvještaj sa III Međunarodnog kongresa Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije

Tema Kongresa je “UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA” od 26.-29. oktobra 2023. godine Sokobanja.

Članovi Udruženja doktora urgentne medicine Republike Srpske su učestvovali na III Međunarodnom kongresu Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije “UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA”, koji je održan od 26. do 29. oktobra 2023. godine u Hotelu Moravica, Sokobanja, Srbija.

III Međunarodni kongres je okupio zdravstvene profesionalce iz Srbije, regiona i Evrope, naučne radnike i stručnjake iz zdravstvenih institucija, instituta i fakulteta, čija je oblast delovanja u okviru tematike Kongresa, koji su na osnovu rezultata sprovedenih istraživanja doprinijeli kako edukaciji zdravstvenih profesionalaca tako i razvoju sistema zdravstvene zaštite kao i obrazovnog sistema.

Radovi eminentnih stručnjaka u datoj tematskoj oblasti predstavljeni su kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru planiranog Okruglog stola kao i u uvodnom dijelu svake navedene tematske oblasti, sa posebnim akcentom na aktuelna dostignuća i osvrtom na probleme zdravstvenih profesionalaca tokom i nakon pandemije Covid 19 u našoj zemlji, regionu, Evropi i cijelom svijetu.