Edukativno putovanje u Italiju

Izvještaj sa edukativnog putovanja u Italiju od 22-25.06.2023.godine

Članovi UDUM-a RS su u prvom polugodištu 2023. godine organizovali edukativno putovanje u Italiju.

Obzirom da je nas bilo 5 doktora priključili smo se putovanju sa turističkom agencijom Smiljić-Banjaluka. Takođe, u terminu koji je odgovarao doktorima, s tim da u slijedećoj polovini godine organizujemo aktivno i pasivno učešće na nekim od kongresa iz oblasti urgentne medicine.

Edukativno putovanje je uključivalo posjetu ekipama hitnih službi koji su dežurali na terenu u gradovima koje smo obišli: Siena, Montekatini, Firenca i Činque Terre. Pet doktora iz našeg udruženja (Gradiška, Brod, Banjaluka) se odazvalo i putovalo u Italiju.

Kolege iz Italije su nam prezentovali njihova sanitetska vozila i opremu, te smo razgovarali o načinu njihovog rada.

Oprema koju koriste mobilne ekipe u navedenim gradovima je najsavremenija, a naši doktri su posebno bili zadovoljni rasporedom medicinske opreme u vozilu, kao i kvalitetom.

Naš cilj je da i mi u RS težimo ka takvom uniformnom standardu u hitnim pomoćima u RS.

Takođe, razgledali smo AED- aparate koji su svuda smješteni na frekventnim dijelovima gradova.