1. Kongres doktora urgentne medicine Republike Srpske sa međunarodnim ućešćem

6-8.9.2024., Hotel “Bosna”, Banja Luka

Prvo obavještenje

Mjesto održavanja: Hotel „Bosna“ Banja Luka, Republika Srpska, BiH. Datum održavanja: 6-8. septembar 2024. godine.

Uputstvo autorima

Rukopis rada treba dostaviti u .DOC formatu (Microsoft Word, Times New Roman font, veličina slova 11 pt). Glavni naslov kucati slovima …

Slanje sažetaka radova

Sažetke možete poslati putem sljedećeg elektronskog obrasca. Potrebno je da popunite podatke o radu i autoru (autorima) …

Registracija učesnika

Vaše učešće na Kongresu možete prijaviti putem elektronskog formulara.

UDUMRS – Udruženje doktora urgentne medicine RS

Ko su naši članovi?

Udruženje doktora urgentne medicine RS je osnovano 2002. godine, kao strukovno udruženje kojeg čine specijalisti urgentne medicine i doktori medicine zaposleni u službama hitne medicinske pomoći domova zdravlja i hitnim bolničkim prijemima u RS.

Ciljevi udruženja

 • poboljšanje kvaliteta rada hitnih medicinskih službi u Republici Srpskoj
 • kontinuirano stručno usavršavanje članova udruženja, te blagovremena primjena savremenih stručnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz urgentne medicine
 • razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske
 • podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti urgentne medicine
 • organizovanje stručnih skupova iz oblasti urgentne medicine
 • saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu
 • učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske
 • saradnja sa Komorom doktora medicine Republike Srpske
 • vođenje brige o profesionalnim i strukovnim interesima članova Udruženja
 • izdavanje stručnih časopisa i drugih publikacija iz oblasti urgentne medicine
 • zdravstveno prosvjećivanje stanovništva, kroz teoretsku i praktičnu edukaciju

Rukovodstvo udruženja

Prof. dr sci med. Nada Banjac, primarijus, specijalista urgentne medicine

Predsjednik udruženja

dr Mirjana Šinik, specijalista urgentne medicine

Potpredsjednik

dr Srđan Mijatović, specijalista urgentne medicine

Sekretar

prim. dr Srđan Vujičić, specijalista urgentne medicine

Predsjednik upravnog odbora

Novosti i dešavanja

Kontaktirajte nas

Da li imate pitanja u vezi Udruženja ili učlanjenja? Kontaktirajte nas putem elektronskog kontakt formulara