Izvještaj sa XV simpozijuma urgentne medicine sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, Srbija

XV simpozijum urgentne medicine sa međunarodnim učešćem „Dispneja-diferencijalno dijagnostički izazov“ u organizaciji Sekcije urgentne medicine Srpskog lekarskog društva 08.-11.10.2023., Zlatibor, Srbija

Članovi Udruženja doktora urgnentne medicine Replike Srpske us učestvovali (šest doktora) od čega su neke kolege sponzorisane od strane svojih matičnih ustanova, a jedan dio oko troškova je pomoglo naše udruženje.

Tokom simpozijuma su održana predavanja, praktične radionice i prezentacije radova učesnika skupa. Razmatrani su prehospitalni i hospitalni pristup trijaže, dijagnostike i inicijalnog zbrinjavanja dispnoičnog pacijenta sa aspekta urgentne medicine, a iz svih oblasti medicine dečjeg i odraslog uzrasta.

Dispnoičan pacijent je često izazov u trijaži i inicijalnom zbrinjavanju zbog diferencijalno dijagnostičke šarolikosti. Zato su nam predavači, ugledni srpski i strani stručnjaci, koji se bave urgentnom medicinom ali i hirurgijom, internom medicinom, pulmologijom, intezivnom medicinom i drugi, olakšali u sticanju potrebnih znanja iz svih izazova sa kojima se susrećemo svakodnevno u praksi.