Prvo obavještenje

Opšte informacije (PDF dokument)

Osnovne informacije

Mjesto održavanja:
Hotel „Bosna“ Banja Luka
Republika Srpska, BiH
Datum održavanja: 06-08. septembar 2024. godine
Jezici: srpski, engleski

Organizator

Udruženje doktora urgentne medicine Republike Srpske
I krajiškog korpusa 4/1, 78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Teme kongresa

 1. KPR, nove smjernice i izazovi
 2. Politrauma, masovne nesreće i trijaža
 3. Pristup kritično oboljelom d‌jetetu
 4. Akutna pogoršanja hroničnih oboljenja
 5. Uloga hitnog medicinskog tehničara u urgentnom zbrinjavanju

Radionice

 1. Tehnike zbrinjavanja u politraumi: torakocenteza, intraosealni put, hemostaza i imobilizacija
 2. Fokusirani ultrazvuk: eFAST, RUSH protokol (srce, pluća, abdominalna aorta, duboke vene donjih ekstremiteta, ektopična trudnoća i mala karlica)
 3. Disajni put kod kritično oboljelog d‌jeteta, osnovne i  napredne tehnike

Pod pokroviteljstvom

 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske
 • Univerziteta u Banjoj Luci
 • Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 • Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
 • Medicinskog fakulteta u Foči
 • Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • Grada Banja Luka
 • Grada Istočno Sarajevo
 • Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske Banja Luka
 • JZU Doma Zdravlja Banja Luka

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Nada Banjac, spec. urgentne medicine, JZU Dom zdravlja Banja Luka
 • Mr sci Dalibor Mihajlović, spec. urgentne medicine, JZU Dom zdravlja Banja Luka
 • Prim. dr Srđan Mijatović, spec. urgentne medicine, JZU Dom zdravlja Bijeljina
 • Dr Srđan Pjevač, spec. urgentne medicine, JZU Dom zdravlja Prijedor
 • Dr Boris Dojčinović, spec. urgentne medicine, JZU Dom zdravlja Banja Luka
 • Dr Milica Ristić, spec. urgentne medicine, JZU Dom zdravlja Doboj
 • Dr Mladen Stajić, spec. urgentne medicine JZU Dom zdravlja Modriča

Počasni odbor

 • Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske
 • Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske
 • Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH
 • Dr Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • Prof. Dr Danica Grujičić, ministar zdravlja Srbije
 • Prim. dr Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS
 • Dr Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS
 • Prof. dr Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
 • Prof. Dr Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči
 • Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, predsjednik ANURS
 • Prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 • Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke
 • Mr. Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva
 • Prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske Banja Luka
 • Doc. dr Nevena Todorović, direktor JZU Dom zdravlja Banja Luka

Naučni odbor

 • Prof. dr Radoslav Gajanin
 • Prof. dr Nada Banjac
 • Prof. dr Velibor Vasović
 • Prof. dr Miroslava Pjević
 • Prof. dr Siniša Miljković
 • Prof. dr Nenad Lalović
 • Prof. dr Radmil Marić
 • Prof. dr Duško Vulić
 • Prof. dr Mirko Stanetić
 • Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović
 • Prof. dr Aleksandar Lazarević
 • Prof. dr Zlatko Maksimović
 • Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
 • Prof. dr Antonija Verhaz
 • Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
 • Prof. dr Zoran Mavija
 • Prof. dr Aleksandra Marković

Slanje sažetaka i radova u cjelini

Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca ili na e-mail kongres@udumrs.org

Sažetak može da sadrži do 250 riječi. Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.

U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na ovoj strani.

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni rad, prikaz slučaja i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 06. juna 2024. godine.

Troškovi prijave

Doktori medicine:

Do 31. jula 2024. godine:

 • 150 KM (75 €) za učesnike

Nakon 31. jula 2024. godine:

 • 200 KM (100 €) za učesnike

Medicinski tehničari:

Do 31. jula 2024. godine:

 • 100 KM (50 €) za učesnike

Nakon 31. jula 2024. godine:

 • 150 KM (75 €) za učesnike