Slanje sažetaka radova

  Sažetke možete poslati putem sljedećeg elektronskog obrasca. Potrebno je da popunite podatke o radu i autoru (autorima) i instituciji (ili više njih). Nakon popunjavanja polja u obrazac pritiskom na dugme "Pošalji" završavate slanje vašeg sažetka.

  U slučaju problema sa slanjem prijave vaš sažetak pošaljite na e-mail adresu kongres@udumrs.org.

  Tekst sažetka rada (maksimalno 1500 karaktera)

  Uvod (maksimalno 300 karaktera):


  0

  Materijal i metode (maksimalno 400 karaktera):


  0

  Rezultati i diskusija (maksimalno 400 karaktera):


  0

  Zaključak (maksimalno 400 karaktera):


  0